banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Zaufanie

Zaufaj. Kiedy myślę o zaufaniu Bogu przypomina mi się werset z Psalmu 37. „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał". Bardzo mocno zapisał się w moim sercu i pamięci. A że usilnie walczę by być nie…

Modlitwa, kryzys modlitwy?

Mocno położyły mi się na sercu słowa bpa Dajczaka: „Kryzys w Kościele jest zawsze kryzysem modlitwy". Rozszerzając te słowa na nasze życie watro się zatrzymać i zastanowić czy mój kryzys duchowy, małżeński, wspólnotowy, zawodowi i inny, nie wynika z mojego…