banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Izrael - Pielgrzymka do Ziemii Świętej - Dorota Tylek

Czyż mógłbym też nie wspomnieć o << moim >> osobistym Jubileuszu obchodzonym na drogach Ziemi Świętej? Pragnąłem go rozpocząć od Ur chaldejskiego, aby jakby namacalnie przejść śladami Abrahama <> (por. Rz 4, 11-16). Musiałem jednak zadowolić się jedynie duchową wędrówką,…

Bułgaria - Ewangelia słowem i muzyką - Jacek Jureczko

DZIENNIK POKŁADOWY Czwartkowe przedpołudnie, 14 lipca 2005 roku. Dzwoni telefon. Na wyświetlaczu widzę, że to Tomek z diakonii ewangelizacji wspólnoty Hallelu Jah. Już wiem, że coś ważnego, ale pierwsze pytanie „czy mógłbyś jechać z nami do Bułgarii i grać na…

BÓG MI ŚWIADKIEM

Autor: Jacek Jureczko 13 CZERWIEC 2007 Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. (2Kor. 1,18) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego…

Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy

Autor:Jacek Jureczko 14 CZERWIEC 2007 Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła 2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-8; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19 Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami…

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską

Autor:Jacek Jureczko 15 CZERWIEC 2007 My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. (2Kor 3,18) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość…

To mówi Pan Bóg

Autor:Jacek Jureczko 16 CZERWCA 2007 To mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. (Ez 34,11) Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał.…

Ogromnie się weselę w Panu

Autor:Jacek Jureczko 16 CZERWCA 2007 SOBOTA Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny <--break->Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak…

Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana

Autor:Jacek Jureczko 17 czerwca 2007 NIEDZIELA Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci te twj grzech - nie umrzesz (2 Sm 12,13) Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli za usprawiedliwienie dokonuje si…

Napominam Was

Autor:Jacek Jureczko 18 CZERWCA 2007 PONIEDZIAŁEK Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor…

O, gdybyście mogli

Autor:Jacek Jureczko 21 CZERWCA 2007 CZWARTEK O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie znosicie! Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.…

Któż odczuwa słabość

Autor:Jacek Jureczko 22 CZERWCA 2007 PIĄTEK Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. (2 Kor 11,29-30) Spójrzcie na…

Strzeżono więc Piotra w więzieniu

29 CZERWCA 2007 PIĄTEK Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami,…

Pan ukazał się Abrahamowi

Autor:Jacek Jureczko 30 CZERWCA 2007 SOBOTA Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.() O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! () Rzekł mu [jeden z…

Wezwanie do pójścia za Panem

Autor:Jacek Jureczko 1 LIPCA 2007 NIEDZIELA Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. ( ) Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą._ (1 Krl 19,16b.19-21) Zawsze stawiam sobie Pana…

Pan, który nie ma tajemnic

Autor:Jacek Jureczko 2 LIPCA 2007 PONIEDZIAŁEK Pan mówił sobie: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? ( ) Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę…

Zwyczajna wiara

3 LIPCA 2007 WTOREK Święto św. Tomasza Apostoła Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla…

Bóg naszych nieprzyjaciół

Autor:Jacek Jureczko 4 LIPCA 2007 ŚRODA Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim…

Zwycięska próba

Autor:Jacek Jureczko 5 LIPCA 2007 CZWARTEK Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze…

Inne spojrzenie

Autor:Jacek Jureczko 6 LIPCA 2007 Piątek Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu…

Wyłączna własność

Autor:Jacek Jureczko 7 LIPCA 2007 SOBOTA A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: Ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział: Ja jestem. Rzekł więc: Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub…

Radość wielka

Autor:Jacek Jureczko 8 LIPCA 2007 NIEDZIELA Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, a żebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi…

Boża opieka

Autor:Jacek Jureczko 9 LIPCA 2007 PONIEDZIAŁEK Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę,…

Wytrwała modlitwa

Autor:Jacek Jureczko 10 LIPCA 2007 Wtorek Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to,…

Wspólnota jest silna Bogiem

Autor:Jacek Jureczko 11 LIPCA 2007 Środa Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.…

Boża opatrzność

Autor:Jacek Jureczko Boża opatrzność - komentarz JJ 12 LIPCA 2007 Czwartek Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona, rzekł do swych braci: Ja jestem…

Czekając na Boga

Autor:Jacek Jureczko 13 LIPCA 2007 Piątek Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: Jakubie, Jakubie! A gdy on…

Podążając za Panem

Autor:Jacek Jureczko 14 LIPCA 2007 Sobota Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy! Toteż kazali powiedzieć Józefowi: Ojciec…

Boże wskazówki

Autor:Jacek Jureczko 15 LIPCA 2007 Niedziela Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej…

Boże wskazówki

Autor:Jacek Jureczko 15 LIPCA 2007 Niedziela Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej…

Bronić życia

Autor:Jacek Jureczko 16 LIPCA 2007 Poniedziałek Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W…

Bóg czuwa

Autor:Jacek Jureczko 17 LIPCA 2007 Wtorek Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie…

Bóg się objawia

Autor:Jacek Jureczko 18 LIPCA 2007 Środa Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu.…

Bóg objawia Swoję imię

Autor:Jacek Jureczko 19 LIPCA 2007 Czwartek Mojżesz rzekł do Boga: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg…

Bóg uwalnia z grzechu

Autor:Jacek Jureczko 21 LIPCA 2007 Sobota I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli…

Bóg w gościnie... u nas

Autor:Jacek Jureczko 22 LIPCA 2007 Niedziela Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich…

Chcę być jak Jezus!

Autor:Jacek Jureczko 23 LIPCA 2007 Poniedziałek Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w…

Wola Boga

Autor:Jacek Jureczko 24 LIPCA 2007 Wtorek Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi,…

Odwaga głoszenia

Autor:Jacek Jureczko 25 LIPCA 2007 Środa Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie…

Być rodzicem

Autor:Jacek Jureczko 26 LIPCA 2007 Czwartek Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Lecz ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem,…

Boże drogowskazy

Autor:Jacek Jureczko 27 LIPCA 2007 Piątek Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. _*Nie będziesz…

Moje deklaracje

Autor:  Jacek Jureczko 28 LIPCA 2007 SobotaMojżesz wrócił z Synaju i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano…

Moja modlitwa

Autor:  Jacek Jureczko 29 LIPCA 2007 Niedziela Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie…

Módl się

Autor:  Jacek Jureczko 30 LIPCA 2007 Poniedziałek Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo…

Jasność Pańska

Autor:  Jacek Jureczko 1 SIERPNIA 2007 ŚrodaGdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i…

Tęsknie za Tobą, Panie...

Autor:  Jacek Jureczko 2 SIERPNIA 2007 Czwartek Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak wykonał. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I…

Szukajcie tego, co w górze

Autor:  Jacek Jureczko 5 SIERPNIA 2007 Niedziela Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył…

To jest Syn Mój umiłowany

Autor:  Jacek Jureczko 6 SIERPNIA 2007 Poniedziałek Święto Przemienienia Pańskiego Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczaliśmy/ jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca…

Pełna Ewangelia

Autor:  Jacek Jureczko 8 SIERPNIA 2007 Środa Na pustyni Paran Pan przemówił do Mojżesza: Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli…

Oblubieniec czeka już...

Autor:  Jacek Jureczko 9 SIERPNIA 2007 Czwartek Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić jej do serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez…

Radość spotkania po latach

Autor:  Jacek Jureczko 10 SIERPNIA 2007 Piątek Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.…

Kochać? Ale jak?

Autor:  Jacek Jureczko 11 SIERPNIA 2007 Sobota Mojżesz mówił do ludu: Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg - Pan jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym…
Subskrybuj to źródło RSS