banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

BÓG MI ŚWIADKIEM

Autor: Jacek Jureczko 13 CZERWIEC 2007 Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. (2Kor. 1,18) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego…

Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy

Autor:Jacek Jureczko 14 CZERWIEC 2007 Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła 2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-8; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19 Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami…

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską

Autor:Jacek Jureczko 15 CZERWIEC 2007 My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. (2Kor 3,18) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość…

To mówi Pan Bóg

Autor:Jacek Jureczko 16 CZERWCA 2007 To mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. (Ez 34,11) Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał.…

Ogromnie się weselę w Panu

Autor:Jacek Jureczko 16 CZERWCA 2007 SOBOTA Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny <--break->Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak…

Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana

Autor:Jacek Jureczko 17 czerwca 2007 NIEDZIELA Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci te twj grzech - nie umrzesz (2 Sm 12,13) Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli za usprawiedliwienie dokonuje si…

Napominam Was

Autor:Jacek Jureczko 18 CZERWCA 2007 PONIEDZIAŁEK Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor…

O, gdybyście mogli

Autor:Jacek Jureczko 21 CZERWCA 2007 CZWARTEK O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie znosicie! Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.…

Któż odczuwa słabość

Autor:Jacek Jureczko 22 CZERWCA 2007 PIĄTEK Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. (2 Kor 11,29-30) Spójrzcie na…

Strzeżono więc Piotra w więzieniu

29 CZERWCA 2007 PIĄTEK Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami,…

Pan ukazał się Abrahamowi

Autor:Jacek Jureczko 30 CZERWCA 2007 SOBOTA Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.() O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! () Rzekł mu [jeden z…

Wezwanie do pójścia za Panem

Autor:Jacek Jureczko 1 LIPCA 2007 NIEDZIELA Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. ( ) Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą._ (1 Krl 19,16b.19-21) Zawsze stawiam sobie Pana…

Pan, który nie ma tajemnic

Autor:Jacek Jureczko 2 LIPCA 2007 PONIEDZIAŁEK Pan mówił sobie: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? ( ) Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę…

Zwyczajna wiara

3 LIPCA 2007 WTOREK Święto św. Tomasza Apostoła Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla…

Bóg naszych nieprzyjaciół

Autor:Jacek Jureczko 4 LIPCA 2007 ŚRODA Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim…

Zwycięska próba

Autor:Jacek Jureczko 5 LIPCA 2007 CZWARTEK Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze…

Inne spojrzenie

Autor:Jacek Jureczko 6 LIPCA 2007 Piątek Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu…

Wyłączna własność

Autor:Jacek Jureczko 7 LIPCA 2007 SOBOTA A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: Ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział: Ja jestem. Rzekł więc: Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub…
Subskrybuj to źródło RSS