banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Katalog wydatków - załącznik numer 3 do regulaminu

Załącznik nr 3

Katalog wydatków

  • Leki
  • Opłata za wizytę lekarską
  • Żywność
  • Środki czystości, chemia domowa
  • Odzież
  • Paliwo
  • Opłaty za mieszkanie, media itp.
  • Artykuły szkolne