banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Fundusz SAMARYTANIN

fundusz samarytaninWyrażenie „wzruszyć się" znalazłem w Piśmie Świętym w 4 miejscach.

Jeden raz dotyczy wzruszenia ziemi: „ziemia wzruszyła się..." – to dot. „Pierwszego rabunku świątyni jerozolimskiej" 1 Ks. Machabejska 1,28.

Ale nie o takim wzruszeniu chciałbym wspomnieć. Ważniejsze są 3 kolejne miejsca:

1) wzruszenie Samarytanina w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Łk 10,33
2) wzruszenie ojca w przypowieści o synu marnotrawnym Łk 15,20
3) wzruszenie Jezusa przy wskrzeszeniu Łazarza J 11,33

I o takie wzruszenie («doznać uczucia tkliwości, czułości, przejąć się czymś» SJP PWN ) mi chodzi, szczególnie to z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Kilka tygodni temu, czytając ten fragment Pisma Świętego zwróciłem szczególną uwagę właśnie na to, że Samarytanin najpierw „wzruszył się głęboko", a dopiero później pojawiły się konkretne działania.

I nam trzeba najpierw wzruszyć się nad najbardziej potrzebującymi w naszej ukochanej Wspólnocie.
To wzruszenie może być:
- nad samym sobą, zwłaszcza jeżeli już sobie zupełnie nie radzę i mam bardzo trudną sytuację materialną,
- nad Bratem lub Siostrą, w przypadku których wiem, że mają bardzo trudną sytuację materialną

Chciałbym wszystkich z serca zachęcić do wzruszenia się nad potrzebującymi i podjęcia działania, którym może być co najmniej:
- zgłoszenia siebie lub kogoś obok w potrzebie do Funduszu Samarytanin,
i/lub
- wsparcie Funduszu Samarytanin środkami finansowymi, aby było z czego pomagać potrzebującym.

W załączeniu przesyłam regulamin Funduszu Samarytanin, z którego dość jasno wynikają zasady funkcjonowania.

Można wybrać jedną z 3 osób z Komitetu Funduszu i poprzez tę osobę zgłaszać stosowne zapotrzebowanie. Można zrobić to również przez kogoś z Rady Wspólnoty Hallelu Jah.

Wystarczy rozejrzeć się wokół. Nie musisz mieć pieniędzy! Chodzi o to, żebyś wzruszył się nad losem Brata lub Siostry, a może nawet nad swoim własnym, a jedynym kolejnym krokiem może już być tylko zgłoszenie kogoś potrzebującego pomocy do Funduszu Samarytanin!

Tomasz Solski

Wpłata na fundusz:

nr konta: 21 1560 0013 2000 1706 4969 3002
odbiorca: Stowarzyszenie Hallelujah
dopisek: „Darowizna, Fundusz SAMARYTANIN"

Regulamin i inne informacje o Funduszu można znaleźć w menu strony pod pozycją "FUNDUSZE".

Więcej w tej kategorii: Fundusz Samarytanin - Sprawozdanie »