banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Fundusz Samarytanin - Sprawozdanie

samaritan

Tabela przychodów i wydatków w kolejnych latach

 

Rok działalności    Wpłaty/darowizny  
na konto FS
Wypłaty -
   udzielona pomoc z FS  
Różnica -
   "wynik" roczny FS  
Stan konta FS  
2014 (od kwietnia) 16 400,00 4 216,00 12 184,00 12 184,00
2015 22 667,40 6 516,00 16 151,40 28 335,40
2016 (do sierpnia)
12 430,01 10 701,18 1 728,83 30 064,23
RAZEM: 51 497,41 21 433,18 30 064,23