banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Wniosek o udzielenie darowizny - załącznik numer 2 do regulaminu

Załącznik nr 2

Wniosek o udzielenie darowizny

 

Dane wnioskującego (Imię, nazwisko, PESEL, adres, kontakt: tel., e-mail):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Wnioskowana kwota:
.................................................................................................................................
Cel (na co mają być przeznaczone wnioskowane środki):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Uzasadnienie (opis sytuacji wnioskującego):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Decyzja Komitetu Funduszu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Opinia Rady Wspólnoty Hallelu Jah
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Data, podpisy:

.....................................................