banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Przekaż 1% podatku

1 procent art

Jak co roku o tej porze przypominamy, że Stowarzyszenie "Hallelu Jah" ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) - a zatem można nam przekazać 1% podatku należnego fiskusowi. Jedyne co trzeba zrobić, to w odpowiedniej rubryce wpisać numer, pod którym widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000283158. Będziemy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy nas wybiorą.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% w ubiegłym roku! Rozliczając się z urzędem skarbowym za rok 2016 przekazaliście nam łącznie z tytułu 1% kwotę 8 165,90 zł. W całości została ona przeznaczona na nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia "Hallelu Jah". Z tego 5 319,30 zł przeznaczyliśmy na działania z dziećmi i młodzieżą w ramach Klubowego Centrum "Miejscówka" ul. Prusa 32. Pozostałe wpływy z jednego procenta przeznaczono zgodnie ze wskazanym przez podatników celem szczegółowym:

1 722,60 zł na rehabilitację post-nowotworową dziecka (Piotruś Maciuk);
773,90 zł na wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej (Fundusz Samarytanin);
286,80 zł na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka (Marek Bogacz);
63,30 zł na organizację obozów młodzieżowych POWERTIME.

Przyszłe wpływy z 1% planujemy również przeznaczyć na nasze cele statutowe, a w szczególności na rozwój działań kierowanych do młodzieży ("Miejscówka"), na pomoc osobom w trudnej sytuacji czy zagrożonym patologią (poradnia) oraz na pomoc charytatywną (Fundusz Samarytanin). Prosimy - propagujcie nas pod kątem 1% w rodzinie, wśród znajomych, w pracy, na FB itd. Nie mamy bezpośredniego wpływu na to, co państwo robi z 99% naszych podatków - ale o tym jednym możemy zadecydować :)

Stowarzyszenie "Hallelu Jah" nie prowadzi działalności komercyjnej, a nasze sprawozdania finansowe są upublicznione na serwerze ministerstwa. Sprawozdawczość za ostatnie lata jest dostępna na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (należy w rubryce KRS wpisać 0000283158 i kliknąć "znajdź", a następnie wejść w wyszukany link).

Możesz także skorzystać z bezpłatnego programu PIT on-line, dzięki któremu łatwo rozliczysz się z fiskusem, a przy okazji przekażesz nam 1% swojego podatku. Po prostu naciśnij poniższy guzik:uruchomonline