banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Dane Stowarzyszenia

Wpłaty na konto Stowarzyszenia

 

Rachunek główny

(darowizny, dziesięciny, wpłaty na konkretne cele)
49 1560 0013 2000 1701 4969 3000
tytuł wpłaty: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Opłaty za rekolekcje i wyjazdy

75 1560 0013 2000 1706 4969 3000
tytuł wpłaty: tak jak podano w ogłoszeniu o wyjeździe

Konto dodatkowe - Hallelu Jah TV

48 1560 0013 2000 1706 4969 3001
tytuł wpłaty: darowizna na Hallelu Jah TV

Konto dodatkowe - aktualnie Samarytanin

21 1560 0013 2000 1706 4969 3002
tytuł wpłaty: według opisu w ogłoszeniu
aktualnie (Darowizna na Fundusz SAMARYTANIN)

 

Dane do przelewu:

 

Nazwa odbiorcy:

Stowarzyszenie Hallelu Jah
Ul. Pretficza 5/4
53-328 Wrocław

 

Nazwa banku:

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

 
 

Zakupy na rzecz wspólnoty:

Nowe zasady zakupów (od października 2015)

Każda osoba, która będzie wydatkować środki wspólnoty:
1. Musi zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej, telefonicznie lub mailowo (do Gosi Widuch lub Krzysztofa Wiernego) i otrzymać zaliczkę gotówką lub przelewem na konto.
2. Po dokonaniu płatności osobiście rozliczyć się z wydatków dostarczając wszystkie faktury (nie paragony) do K .Wiernego. Faktury muszą być podpisane na "odwrocie" ołówkiem, imieniem i nazwiskiem pobierającego.

Jeżeli zakup będzie dokonany przed pobraniem zaliczki to nie będą wtedy zwracane pieniądze.

Dane do faktury:

Stowarzyszenie "Hallelu Jah"
ul. Pretficza 5/4
53-328 Wrocław
NIP 8992621122

 

Krajowy Rejestr Sądowy

Nazwa i numer pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
(to wpisujesz w PIT, by przekazać nam 1% swojego podatku):
Nazwa: STOWARZYSZENIE "HALLELU JAH"
Numer KRS: 0000283158

Więcej w tej kategorii: Statut Stowarzyszenia »