banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Komunikat o Fundacji Hallelu Jah

Rozwiązanie fundacji

Zawiadamiamy, że zgodnie z uchwałą rady nadzorczej nr 2/2016 z dnia 22.04.2016 r. Fundacja "Hallelu Jah" została postawiona w stan likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku.

Podpis:
Jacek Kadyszewski - likwidator

             Załącznik: Aktualny wypis z KRS Fundacji "Hallelu Jah" w likwidacji