banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Hallelu Jah

Stowarzyszenie "Hallelu Jah" podlega jako organizacja pożytku publicznego corocznemu obowiązkowi sprawozdawczemu przed MPiPS oraz jak wszystkie stowarzyszenia przed właściwym Urzędem Skarbowym.

Sprawozdania umieszczane są zgodnie z wymogami w bazie sprawozdań OPP. Pełne sprawozdanie za poprzedni rok merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa) są w owej bazie dostępne TUTAJ
(należy w rubrce KRS wklepać 0000283158 i kliknąć "znajdź", a następnie wejść w wyszukany link)


Sprawozdania za poprzednie lata udostępnione są TUTAJ