banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Wieczernik Wspólnoty Hallelu Jah

wieczernik zds

Wieczernik Wspólnoty Hallelu Jah

 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». (...) oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga. Łk 24,49.52-53
 
Zbliża się ten szczególny okres w Kościele, kiedy znów nasze serca kierują się ku temu, na co przez 10 dni czekali Apostołowie, by zostać przyobleczonymi mocą z wysoka. Pragniemy, by te dni nie przeszły nam niepostrzeżenie, lecz stały się czasem naszego jednomyślnego trwania na modlitwie, razem z Maryją, oczekując zesłania obietnicy Ojca. 
 
 
Zapraszamy Cię, byś na moment zatrzymał się w biegu, kiedy być może  relacja z Bogiem zgubiła się w natłoku obowiązków i zdarzeń. Kto szuka znajduje, kto prosi otrzymuje, a kołaczącemu otworzą. Chcemy czynić to razem, bo w ten sposób oczekiwano na Ducha od samego początku. To czas dla szukających wody, których język wysechł już z pragnienia. Pan Cię wysłucha, każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzachi źródłom wód pośrodku nizin. Zamieni pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. (Zajrzyj do Iz 41,17-20)
 
Jak wejść do wieczernika razem ze wspólnotą Hallelu Jah?
Każdego dnia będziemy spotykać się na modlitwie, według podanego poniżej grafiku, najczęściej u kogoś w domu. Jeżeli danego dnia nie będziesz mógł dołączyć, możesz to uczynić w swoim domu, sam, z rodziną. Bogu miłe są serca, które wytrwale, z determinacją wznoszą głos do Nieba, wiedząc, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Będziemy razem uwielbiać i dziękować, będziemy poddawać się we wszystkim naszemu Bogu. Bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę.
 
Tomek Piechnik
 
11.05 - piątek - u Ludwinów - 21:00
12.05 - sobota - u Szymańskich - 21:00
13.05 - niedziela - u Blicharzy - 21:00
14.05 - poniedziałek - u Rogozów - 21:00
15.05 - wtorek - u biskupa Andrzeja - 21:00
16.05 - środa - u Peroniów - 21:00
17.05 - czwartek - spotkanie modlitewne - 19:00
18.05 - piątek - u Podsiadłych- 21:00
19.05 - sobota - czuwanie na Popowicach