banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Życzenia na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

szopka

Kochani!

Biskup Andrzej kieruje do całej Wspólnoty życzenia świąteczne.

Przyjmijcie także od Rady Wspólnoty słowa zachęty - radujcie się, a Bóg Pokoju niech będzie z Wami!!!