banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Świąteczne Spotkanie Zaprzyjaźnionych Odpowiedzialnych Wspólnot

spotkanie odpowiedzialnych wspolnot wroclawia

Relacja ze spotkania odpowiedzialnych Wspólnot Wrocławia z dnia 8 stycznia 2018.

Uczestniczyli:

„Kościół dla Wrocławia" i „Kierunek" Kościół Zielonoświątkowy
„Nowa Studnia" Kościół Boży w Chrystusie
„The Rock" Kościół Chrześcijański
Centrum Chrześcijańskie „Kanaan"
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Arka"
I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu
Wspólnota „Nowa Nadzieja" Kościół Chrześcijan Baptystów
Wspólnota Chrześcijańska „Misja 22:22" Kościół Boży w Polsce
Wspólnota Chrześcijańska „Mosty"
Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa"
Zbór „Antiochia" Kościół Zielonoświątkowy
Zbór „Narody" Rosyjskojęzyczny Kościół Zielonoświątkowy
„Betel" Kościół Boży w Chrystusie
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Wspólnota "Porta Coeli"
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej
Wspólnota "Benedictus"
Katolicka Wspólnota "Droga"
Katolicka Wspólnota "Agaliassis"
Wspólnota "En Christo"
Wspólnota "Lew Judy"
Koinonia Jan Chrzciciel
Wspólnota "Wawrzyny plus"
Wspólnota "Dom Boży"
Wspólnota "Chwała" z Legnicy
Wspólnota "Hallelu Jah"
Gość Niedzielny
Wspólnota "Galilea"
Fundacja 24/7