banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Eucharystia w pierwszą rocznicę narodzin Darka dla Nieba

darek i rocznica

Wszystkich, którzy pragnęli być uczestnikami Mszy Św. z okazji I rocznicy narodzin Darka dla Nieba, lecz nie mogli zapraszam do obejrzenia materiału wideo. 

Iwona