banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Rzeczy Pierwsze - zapowiedź

rp1

Zapraszamy do obejrzenia "klipu promującego" dwunastotygodniowy cykl formacyjny pn.

RZECZY PIERWSZE

który będziemy przeżywać we wspólnocie od 2 marca 2017