banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

O Hallelu Jah w St. Iwicznej

Jesteśmy, działającą na terenie Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej,  częścią wrocławskiej wspólnoty Hallelu Jah. Podczas spotkań wspólnie modlimy się, słuchamy nauczań, a także dzielimy się przeżywaniem swojej wiary w małych grupach.

Do wspólnoty należy 40 osób.

Nasze spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 19:45. Raz w miesiącu, w niedzielę, gromadzimy się na wspólnej Eucharystii.

Miejscem naszej służby i formacji są diakonie. Diakonia Uwielbienia posługuje modlitwą i śpiewem podczas cotygodniowych spotkań oraz innych wydarzeń organizowanych przez wspólnotę. Diakonia Modlitwy Wstawienniczej posługuje modlitwą wstawienniczą podczas comiesięcznych spotkań dla parafian, a także modli się w intencjach składanych do skrzynki modlitewnej oraz w innych, ważnych dla wspólnoty, dziełach. Diakonia Ewangelizacji organizuje wydarzenia o charakterze ewangelizacyjnym.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy na nasze spotkania oraz Mszę Świętą.

 

Więcej w tej kategorii: Historia Hh St. Iwiczna »