banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Historia Hh Wrocław Złotniki

W 2008 roku pojechaliśmy z całą rodziną na letnie rekolekcje organizowane przez Hallelu Jah. Od tego czasu zaczęliśmy brać udział w życiu wspólnoty. W 2009 roku podczas dzielenia się wspomnieniami z wakacji nasza koleżanka Magda ze Złotnik powiedziała, że chciałaby się wspólnie modlić. Zaczęliśmy od spotkań w domach. Po kilku miesiącach poprosiliśmy księdza proboszcza o zgodę na udostępnienie nam sali parafialnej. To był początek naszego otwarcia na wszystkich, którzy chcieli dołączyć do wspólnej modlitwy w parafii. W pierwszym roku wspierał nas regularnie Danielo. W następnych latach byliśmy wspierani przez diakonię uwielbienia wspólnoty Hallelu Jah ze szczególnym zaangażowaniem dr Adama. 7 października 2013 r., w dniu święta patronki naszej parafii Matki Bożej Różańcowej ksiądz proboszcz Andrzej Pańczak wyraził zgodę, aby nasza grupa modlitewna stała się oficjalnie częścią Hallelu Jah. Bogu niech będą dzięki!