banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Diakonie

Diakonia formacji młodych JP2PowerTime:

marcin oleksyOdpowiedzialny: Marcin Oleksy

Skład: Magda Bartoszko, Asia Jakimiec, Gosia Juźwin, Piotr Krężel, Marcin Oleksy, Karolina Palińska, Ignacy Skrzypczyński, Dorota Tylek, Krzysiek Wierny

Cel: formacja młodzieży

Zaczęło się wiele lat temu od zimowych i letnich obozów młodzieżowych, w czasie których łączyliśmy rekolekcje ewangelizacyjne z aktywnością sportową i artystyczną. Od początku przyświecały nam słowa Jana Pawła II: "Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali". I dotyczyło to wszystkich sfer życia. Z czasem do obozów dołączyliśmy cykliczne spotkania formacyjne. Chcieliśmy (i nadal chcemy) spędzać z sobą czas, poznawać Boga, modlić się, wzrastać w życiu sakramentami, rozważać Słowo Boże, uczyć się, dbać o relacje, rozwijać się, dobrze się bawić, pracować, rozmawiać, gapić w telefony, wrzucać posty na fejsa, wygłupiać, rozmyślać... I chcemy w duchu Jana Pawła II umacniać w młodych "pozytywne aspiracje, pragnienia, wolę bycia aktywnymi uczestnikami życia, świeżość ducha, podsycającą ciągłe poszukiwania dobra i podtrzymującą w dążeniu do celu, nieodpartą siłę, która pcha ich ku przyszłości". Przy okazji, mierząc się z tą siłą, sami się tym budować i stosować najlepszą kurację odmładzającą ;-)

Spotkania formacyjne dla młodzieży: wtorki, 17.30 - 19.15
Miejsce: kościół rektorski p.w. św. św. Piotra i Pawła; Centrum Kultury im. Jana Pawła II, pl. Katedralny 4, sala 13
Obozy rekolekcyjno formacyjne: wakacje (formacja, sport i warsztaty)
Obozy rekolekcyjno sportowe: ferie zimowe (ewangelizacja, sport i warsztaty)

Jesteśmy na: FB Grupa zamknięta FB  FrontPage

zaktualizowano: 30.06.2017

Diakonia miłosierdzia:

iwona zOdpowiedzialny: Iwnoa Krysiak-Zielonka

Cel: Ewangelizacja i pomoc tym, których świat odrzucił

 

Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem. Pwt 15,7

Działalność i służba:

  • „Miłosierdzie bez granic"- akcja charytatywno-ewangelizacyjna dla ubogich i bezdomnych, parafia pw. Św. Antoniego we Wrocławiu
  • Formacja duchowa dla ubogich - parafia pw. Św. Antoniego we Wrocławiu
  • Ewangelizacja i towarzyszenie podopiecznym Zakładu Poprawczego w Sadowicach
  • Ewangelizacja i towarzyszenie podopiecznym Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu

zaktualizowano: 30.06.2017

Diakonia modlitwy wstawienniczej:

dorotka rogoza
Odpowiedzialna: Dorota Rogoza, 604-143-340

Cel:
1. Modlitwa według serca Boga.
2. Słuchanie i rozeznawanie.

Znamy kondycję i problemy naszego świata, widzimy słabości Kościoła, mamy świadomość konkretnych spraw, z którymi zmagają się nasi bracia i siostry ze wspólnoty, sami wielokrotnie przeżywamy trudności i upadki. Wierzymy, że Bóg daje w nasze ręce potężne narzędzie, którym możemy zmieniać rzeczywistość – modlitwę wstawienniczą! 1 Tm.2, 1-4.
Jednoczymy naszą modlitwę z nieustającym wstawiennictwem Jezusa - Hbr. 7,25.
Nie zawsze wiemy jak się modlić, nie stosujemy żadnych technik, nie mamy gotowych schematów - wierzymy, że Duch przychodzi nam z pomocą - Rz.8, 26.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu – słuchamy Boga, stajemy w uwielbieniu i przedstawiamy Mu nasze prośby. Wstawiamy się nieustannie za sprawy wspólnoty, Kościoła i świata. Polecamy Panu spływające do nas intencje. Dzielimy się Słowem Bożym, formujemy w naszej posłudze. Jesteśmy otwarci na charyzmaty, zachęcamy się wzajemnie. Nasłuchujemy co Bóg mówi do wspólnoty. To co usłyszymy przekazujemy Liderom.

Diakonia odpowiedzialna jest za comiesięczne czuwanie modlitewne oraz dyżur modlitwy wstawienniczej. Modlimy się za spotkania, rekolekcje, ewangelizacje. Posługujemy w miejscach, do których jesteśmy zapraszani lub oddelegowani przez Liderów – seminaria odnowy wiary, hospicjum oo. Bonifratrów itp.

Członkowie diakonii zobowiązują się do:

  • codziennego szukania woli Pana, Jego mocy i trwania w Jego obecności poprzez modlitwę osobistą, czytanie Słowa Bożego, życie sakramentalne – Jk 5,16;
  • codziennej modlitwy za Wspólnotę – osoby, dzieła, sprawy;
  • trwania w żalu za grzechy i pokucie za innych – Ne 1,5-7.

zaktualizowano: 30.06.2017

Diakonia dzieci

Odpowiedzialne: Katarzyna Peroń, Dorota Jasiczek

Cel: Chrześcijańska formacja dzieci

 "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25,40
Diakonia dzieci zajmuje się formacją następnego pokolenia. Dzieci wzrastają we wspólnocie, tworząc relacje przyjaźni z Panem Jezusem i sobą nawzajem. Wzmacnianie tych relacji jest celem naszych działań. Organizujemy spotkania z Ewangelią dla najmłodszych (tzw. szkółka niedzielna), kolonie rekolekcyjno-sportowe o charakterze ewangelizacyjnym oraz zajęcia podczas wspólnotowych wyjazdów rekolekcyjnych, czy innych spotkań formacyjnych.
"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego." Mt 18,3
Służba w diakonii pozwala nam widzieć świat oczami dziecka. Budzi w nas spontaniczną radość, która jest doświadczeniem najmłodszych, podobnie jak szczerość relacji i prostota w wyrażaniu emocji. Służba dzieciom jest bardzo twórcza, rozwijająca, otwierająca. Pozwalamy Panu Bogu czynić cuda, otwierać nas na NOWE działania, odkrywać obdarowania jakich dotąd w sobie nie dostrzegaliśmy. "Oto czynię wszystko nowe" - trzeba tylko Bogu na to pozwolić. Bez lęku. Z radością.

zaktualizowano: 28.07.2017

Diakonia Uwielbienia:

magda pOdpowiedzialny: Magdalena Podsiadło

Cel: Żyć w uwielbieniu

Uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni ani podnoszenie rąk... To mówienie Bogu „tak" w każdej sytuacji życiowej... najmniejszej, najprostszej i tej największej... To oddawanie Bogu chwały w każdym momencie naszego życia niezależnie od naszych myśli, naszego samopoczucia i tego czy sprawy układają się po naszej myśli, czy nie!
Diakonia uwielbienia jest odpowiedzialna za przygotowanie spotkań modlitewnych i Eucharystii wspólnotowych pod względem muzycznym i modlitewnym. Jest to służba, która pozwala nam prowadzić siebie i innych w modlitwie uwielbienia przed tronem Boga. Rozwijamy się duchowo i technicznie poprzez systematyczne (2 razy w miesiącu) wspólne spotkania na modlitwie, dzielenie się życiem z Bogiem i próby muzyczne.

zaktualizowano: 29.08.2017 

Diakonia Służby Liturgicznej

piotr chmielowskiOdpowiedzialny: Piotr Chmielowski

Cel: Pomóc nam w świadomym, czynnym i owocnym uczestnictwie w Eucharystii, która jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. „Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał” (1 P 4,10).

Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż "Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów", czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: "Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich" (Mt 18,20).  (KL7).

 Poprzez formację ministrantów, oraz przygotowanie się do jak najlepszej służby przy ołtarzu, wykonując wszelkie funkcje świadomie i z należytą starannością.