banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Wspólnota

W Hallelu Jah łączy nas przekonanie, że:
Wspólnota to miejsce wzrostu w miłości Boga i ludzi. Wspólnota to wspólna odpowiedź na wezwanie Pana by głosić Ewangelię. Jasne zasady budują Wspólnotę. Przymierze jest dla Wspólnoty niezbędnym krokiem na drodze ku dojrzałości. Wzrost przez służbę jest właściwą drogą do dojrzałej wiary.

Więcej w tej kategorii: Spotkania Hh Wrocław »