banerki

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
...paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie...

Wybór Lidera Wspólnoty

Wybór lidera Wspólnoty

1 Nowo wybrana Rada Wspólnoty wybiera ze swojego grona lidera wspólnoty
2 Rada Wspólnoty składa się z 5 osób (lider + 4 członków )
3 Kadencja lidera i Rady trwa 4 lata.

Zasady wyboru Rady Wspólnoty

1 Rada Wspólnoty wyłoniona zostaje poprzez wybory
2 Do Rady Wspólnoty mogą kandydować sprzymierzeni sprawujący aktualnie funkcje we wspólnocie (animatorów, animatorów diakonii) oraz posiadający prawa wyborcze
3 Uprawnieni do głosowania są sprzymierzeni będący w przymierzu od co najmniej 5 lat.

Obecna kadencja lidera i rady wspólnoty trwa od 1.09.2012r.